מדיניות שימוש מקובלת

מדיניות השימוש המקובלת המכילה את התנאים שנקבע בין הזוכים החכמים למשתמשים גם מסדיר את הגישה שלך לשלנו אתר iWin.co.il. זה ישים על כל המשתמשים והמבקרים של האתר שלנו.

השימוש באתר שלנו על ידי מישהו מרמז עליו מסכים לציית למדיניות המתוארת במדיניות השימוש המקובלת, המשלים גם את תנאי השימוש באתר שלנו. 


שימוש אסור

ישנם איסורים חוקיים מסוימים בנושא השימוש באתר שלנו על ידי כל משתמש או מבקר אשר יש לעקוב אחריו. אתה אסור להשתמש באתר שלנו:

 • אם אתה מתחת לגיל 18
 • בכל דרך שהיא בלתי חוקית או הונאה, או שיש לה מטרה או השפעה בלתי חוקיות או הונאה.
 • בכל דרך המפרה כל תקנה או תקנה מקומית, לאומית או בינלאומית החלה.
 • כדי להעביר ביודעין כל מידע, שלח או העלה כל חומר המכיל וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, פצצות זמן, רושמי הקשות, רוגלות, תוכנות פרסום או תוכנות מזיקות אחרות או קוד מחשב דומה שנועד להשפיע לרעה על פעולתו של כל אחד מהם תוכנת מחשב או חומרה.
 • כדי לשלוח, לקבל ביודעין, להעלות, להוריד, להשתמש או להשתמש מחדש בכל חומר שאינו עומד בתקני התוכן שלנו.
 • להעביר, או להשיג שליחה של כל אחד מהם חומר פרסומי או קידום מכירות בלתי מבוקש או לא מורשה או כל שהוא סוג אחר של שידול דומה (דואר זבל).

 

אתה גם מסכים:

 • לא לשכפל, לשכפל, להעתיק או למכור מחדש חלק מהאתר שלנו בניגוד להוראות התנאים שלנו שימוש באתר.
 • לא לגשת ללא סמכות, להפריע, לפגוע או להפריע:
  • כל חלק באתר שלנו;
  • כל ציוד או רשת בהם האתר שלנו מאוחסן;
  • כל תוכנה המשמשת במתן האתר שלנו;
  • כל ציוד או רשת או תוכנה שבבעלות או בשימוש של צד שלישי כלשהו;
  • שירותים אינטראקטיביים.

אנו עשויים מעת לעת לספק שירותים אינטראקטיביים באתרנו, כולל, ללא הגבלה:

 • לוחות מודעות
 • משחקים מקוונים
 • חדרי צ'אט

לפני שאנחנו מציעים שירות אינטראקטיבי כלשהו, היינו עושים זאת לספק לך הודעה ברורה על אופי השירותים מוצע, אם הוא הונתן ואיזה מהבחינה (כולל אם זה אנושי או טכני).

כל סיכונים אפשריים הקשורים לאינטראקטיב השירותים ינותחו על ידי הצוות שלנו במקרה של שימוש בשירותים אלה על ידי משתמשים (שיכולים להיות ילדים) או צדדים שלישיים ונחליט ב בכל מקרה ובין אם ראוי להשתמש במתינות של הרלוונטי שירות (כולל באיזה סוג מתינות להשתמש) לאור אלה סיכונים.

איננו מחויבים לפקח, לפקח על או מתן כל שירות אינטראקטיבי שאנו מספקים באתר שלנו ובשירותינו אחריות לכל אובדן או נזק הנובע משימוש באינטראקטיב כלשהו שירות על ידי משתמש בניגוד לתקני התוכן שלנו, בין אם השירות מנוהל או לא, אינו מוחל במפורש.

בעניינים בהם אנו בוחרים למתן אינטראקטיבי שירותים, אנו מספקים לך את האמצעים ליצירת קשר עם מנחה, במקרים של קושי.

 

תקנים לתוכן באתר

תקני התוכן המפורטים כאן חלים על כל אחד חומר שאתה תורם או מפרסם לשירותים אינטראקטיביים כלשהם. אתה חייבים לעמוד בתקנים למילה, על מנת להימנע מכל אי אי ציות.

 

תרומות מהותיות חייבות:

 • היו מדויקים (היכן שהם מציינים עובדות)
 • היו מוחזקים באמת (במקום שהם אומרים דעות)
 • ציית לחוקים החלים בבריטניה ובכל מדינה שממנה הם מוצגים

 

אסור לתרומות מהותיות:

 • מכיל כל חומר שהוא משמיץ כל אדם
 • מכיל כל חומר מגונה, פוגעני, שנאה או דלקתי
 • קדם חומר מפורש מיני
 • לקדם אלימות
 • לקדם אפליה על בסיס גזע, מין, דת, לאום, מוגבלות, נטייה מינית או גיל
 • פוגע בזכויות יוצרים, זכות בסיס נתונים או סימן מסחר של כל אדם אחר
 • יש סיכוי להונות כל אדם
 • ייעשה תוך הפרה של כל חובה חוקית המגיעה לצד שלישי, כגון חובה חוזית או חובת אמון
 • קדם כל פעילות בלתי חוקית
 • לאיים, להתעלל או לפלוש לפרטיותו של אחר, או לגרום לטרדות, אי נוחות או חרדה מיותרת
 • היה צפוי להטריד, להרגיז, להביך, להבהיל או לעצבן כל אדם אחר
 • ישמשו להתחזות לאדם כלשהו, או לייצוג שגוי של זהותכם או שייכותכם לאדם כלשהו
 • תני רושם שהם נובעים מאיתנו, אם זה לא המקרה
 • לתמוך, לקדם או לסייע לכל פעולה בלתי חוקית כגון (דרך דוגמא בלבד) הפרת זכויות יוצרים או שימוש לרעה במחשב

 

סיום והשעיה

כל סוגיה של אי עמידה במדיניות המקובלת שיקבעו על ידי הזוכים החכמים לפי שיקול דעתם. זוכים חכמים רשאית לנקוט בכל פעולה שתמצא לנכון למטרה.

 

השימוש שלך בשירותינו תלוי ב- העובדה שעקבת אחר מדיניות השימוש המקובלת שלנו. כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום לכך שננקוט את כל הדברים הבאים או כל אלה פעולות:

 • הוצאת אזהרה אליך
 • נסיגה מיידית, זמנית או קבועה של זכותך להשתמש באתר שלנו
 • הסרה מיידית, זמנית או קבועה של כל פרסום או חומר שהועלה על ידינו לאתר שלנו
 • הליכים משפטיים נגדך להחזר מכל העלויות על בסיס שיפוי (כולל, אך לא רק, עלויות ניהוליות ומשפטיות סבירות) הנובעות מההפרה
 • הליך משפטי נוסף נגדך
 • חשיפת מידע כזה לרשויות אכיפת החוק כפי שאנו סבירים כי יש בכך צורך.

 

שינויים במדיניות השימוש המקובלת

ניתן כפוף למדיניות שימוש קבילה תיקונים פעם אחר פעם. אנו מצפים שמשתמשים יבדקו באתר שלנו הודעה הקשורה לשינויים אלה, מכיוון שהם עשויים להיות מחייבים אותך כחוק. חלק מההוראות הכלולות במדיניות שימוש מקובלת זו עשויות גם כן יוחלפו על ידי הוראות או הודעות המתפרסמות במקום אחר באתר שלנו.